Jak działa Faktoring

Dzięki usłudze faktoringu pieniądze za wystawione faktury z odroczonym terminem płatności trafiają do Twojej firmy niezwłocznie po dokonani sprzedaży bądź wykonaniu usługi.

Firma faktoringowa (faktor), finansuje faktury, które Wystawiłeś swoim kontrahentom  i przekazuje na Twoje konto gotówkę, stanowiącą większą część (np. 80% - 90%) wystawionej faktury. Pozostała część środków z faktury zostaje wypłacona, gdy Twój odbiorca zapłaci za towar bądź usługę.

Faktoring to nic innego jak:

  • uwolnienie środków z wystawionych faktur
  • polepszenie płynności finansowej
  • wydłużeni terminów płatności kontrahentom
  • monitoring należności
  • wsparcie windykacyjne