Dowiedz się więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Profinance S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa NIP 7010473531. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Czym kierować się przy wyborze firmy faktoringowej

Firmy faktoringowe różnią się od siebie procedurami, warunkami finansowania, stawkami, podejściem do klientów. Jest jednak kilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy kierować się przy wyborze faktora.
Pamiętaj jeśli jeden faktor odmówi Ci finansowania nie oznacza to że inny go nie udzieli.
Pamiętaj aby przed ostatecznym wyborem:

Zawsze negocjuj warunki

Na rynku działa kilkanaście firm faktoringowych, które mocno ze sobą konkurują – a to dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dlatego zawsze warto próbować negocjować. Z założenia niezależne firmy faktoringowe oferują swoim klientom dużo więcej niż banki, są dużo bardziej elastyczne i chętniej podejmują ryzyko. Oznacza to także, że łatwiej z nimi negocjować warunki umowy, w tym i koszt faktoringu.

Chcesz to wszystko porównać, spać spokojnie i mieć pewność że wybrałeś najlepszego faktora na rynku, zadzwoni, napisz wiadomość lub wypełnij prosty wniosek on line, a specjaliści z Profaktor bezpłatnie doradzą i pomogą Ci w rozwoju twojej firmy.

Kredyt czy faktoring?

To nie są produkty przeciwstawne, ale takie, które mogą świetnie się uzupełniać, bo faktoring i kredyt różni prawie wszystko.

Różnice między faktoringiem, a kredytem:

 • cel wykorzystania środków – przy faktoringu cel jest nieokreślony i firmy mogą przeznaczyć środki zgodnie z potrzebami firmy. Przy kredycie cel jest ściśle określony i dokładnie kontrolowany przez kredytodawcę,
 • oprocentowanie – koszt faktoringu nie ulega tak dynamicznym wahaniom jak kredyt,
 • kwota finansowania – w przypadku faktoringu jest proporcjonalna do obrotów firmy. W kredycie jest ograniczona do określonej w umowie kwoty,
 • zabezpieczenia – przy faktoringu są one łatwe do ustanowienia, a sama procedura ich ustanawiania jest szybka.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami w przypadku faktoringu są: weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności. Kredyt wymaga twardych zabezpieczeń (hipoteka), które są kosztowne, trudne do ustanowienia i czasochłonne.

Czas trwania umowy – umowa o faktoring jest umową długoterminową, o charakterze ciągłym. Przedsiębiorca sam decyduje, kiedy ma być wypłacona zaliczka i wtedy przedstawia faktorowi wierzytelności do wykupu. Przy kredycie umowa zawierana jest na czas określony, z reguły na rok.

Co składa się na koszt faktoringu?

 • prowizja operacyjna – prowizja z tytułu nabycia i obsługi wierzytelności, która naliczana jest od każdej faktury brutto zaakceptowanej przez faktora,
 • odsetki – naliczane od aktualnego salda konta finansowania, tj. od wartości wykorzystanych przez klienta środków. Poziom odsetek to WIBOR + marża Faktora. Odsetki są naliczane na koniec miesiąca w oparciu o dzienne salda konta finansowania. W przypadku faktoringu eksportowego, poziom odsetek oparty jest o EURIBOR lub LIBOR, w zależności od waluty w jakiej prowadzone są rozliczenia z odbiorcą,
 • prowizja za przyznanie limitu – prowizja naliczona jest od przyznanego limitu finansowania,
 • prowizja administracyjna – naliczana na koniec każdego miesiąca.

Koszt – uważaj na pułapki!

Na główny koszt faktoringu składają się odsetki oraz prowizja operacyjna. Przedsiębiorcy najczęściej porównują te dwie wartości i nie mają świadomości o istnieniu tabeli opłat dodatkowych. A ta pełna może być pułapek!

Każdy faktor ma inne procedury dotyczące obsługi klientów, a w konsekwencji i inną tabelę opłat. A opłaty dodatkowe mogą stanowić znaczny procent całkowitego kosztu faktoringu! Aby zmniejszyć prowizję operacyjną i marżę (bo potencjalny klient tylko na to zwraca uwagę) faktorzy prześcigają się w pomysłach na ukrycie dodatkowych kosztów.

Dlatego musisz być czujny!

Przy wyborze faktora trzeba dowiedzieć się, kto informuje kontrahenta o cesji należności i ile to kosztuje, jak naliczane są odsetki za opóźnione płatności w czasie i po okresie finansowania. Często faktorzy naliczają prowizję za każdy wysłany monit do odbiorcy – a może ich być dużo i czasem warto zapłacić wyższe odsetki, a np. nie płacić dodatkowo za wysyłanie monitów za spóźnione płatności. Banki dodatkowo doliczają koszt prowadzenia konta bankowego oraz księgowania płatności. Aby nie zaskoczyły nas nieprzyjemnie niespodzianki o to wszystko trzeba zapytać i policzyć, czy najtańsza na pierwszy rzut oka oferta rzeczywiście jest najtańsza.

Zapytaj o skuteczność

Bankructwo kontrahentów to ostania rzecz, o której marzy przedsiębiorca, ale niestety takie sytuacje się zdarzają. Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej – liczba bankructw rośnie i powinieneś się przed tym zabezpieczyć.

Dlatego przed podpisaniem umowy o faktoring warto zapytać o procedury windykacyjne – przedsiębiorcę powinno zainteresować ile trwa odzyskanie należności, jakie szanse masz na odzyskanie należności bez postępowania sądowego, ile zajmie procedura sądowa i – co najważniejsze – jak skuteczny jest faktor w odzyskiwaniu należności.

Faktoring skupia się na zapobieganiu kłopotom i w odróżnieniu od windykacji, zorientowany jest na monitoring wierzytelności od momentu jej powstania, czyli wystawienia faktury, dzięki temu w znakomitej większości przypadków jesteśmy w stanie skutecznie odzyskać należności bez konieczności windykacji sądowej

Sprawdź umowę

Przy czytaniu warunków umowy z faktorem jest kilka kluczowych rzeczy, na które każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, w tym: okres trwania finansowania, limit finansowania, okres wykupu faktur czy konsekwencje przewidziane za opóźnienia. Wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie przy współpracy z firmą faktoringową i o wszystkie należy dokładnie zapytać.

Finansowanie całego portfela należności

Dobra firma faktoringowa gotowa jest finansować jak największy portfel należności, a nie tylko wybranych, najbardziej atrakcyjnych kontrahentów. Faktoring całego portfela należności jest także najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy, bo  zapewnia maksymalne finansowanie oraz najlepiej chroni przed ryzykiem (wszystkie faktury klienta znajdują się w tych samych rękach i faktor ma możliwość zauważenia nieprawidłowości na wczesnym etapie i może zapobiegać ewentualnym kłopotom na czas).

Poznaj usługi dodatkowe

Niezbędne jest, aby faktor poza finansowaniem oferował przynajmniej jedną z poniższych usług:

 • weryfikację kontrahentów – dzięki wywiadowi gospodarczemu firma faktoringowa bada i sporządza raport o sytuacji finansowej odbiorców,
 • obsługę wierzytelności – faktor prowadzi konta transakcji, monituje czy płatności przychodzą na czas, raportuje o zapłaconych i niezapłaconych fakturach,
 • windykację należności – zadaniem faktora jest pomoc w odzyskaniu niezapłaconych wierzytelności oraz pomoc prawna w egzekucji oraz sądowych działaniach windykacyjnych.

Im więcej usług dodatkowych oferuje faktor w podstawowej cenie, tym lepiej dla przedsiębiorcy.

Bank czy niezależny faktor?

Faktoring oferują banki oraz niezależne firmy faktoringowe. Niezależne firmy faktoringowe z założenia mają ciekawszą ofertę – pomagają nie tylko w finansowaniu, ale także w zarządzaniu należnościami. Firmy faktoringowe wykonują wiele czynności, których nie oferują banki – zaczynając od indywidualnego podejścia i elastyczności, poprzez wyższy standard obsługi klienta, a na aktywnym zarządzaniu wierzytelnościami kończąc.

Sprawdź reputację

Czołowe firmy faktoringowe są członkami Polskiego Związku Faktoringowego, który propaguje międzynarodowe standardy w branży oraz popularyzuje usługi faktoringowe. Najprężniej działający faktorzy są także członkami międzynarodowych organizacji, takich jak International Factors Group, Factors Chain International czy Europejskiego Forum Branży Faktoringowej i Finansowania Należności Handlowych.