Dowiedz się więcej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu ze mną, jako przedstawicielem firmy, do której kierowany będzie przekaz marketingowy

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Profinance S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa NIP 7010473531. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Co da Ci Faktoring?

Faktoring jest podstawowym lub uzupełniającym rozwiązaniem finansowym w twojej firmę. Pamiętaj, że oprócz finansowania „dobry” faktor, świadczy usługi dodatkowe m.in.: weryfikuje wiarygodność odbiorców, sprawdza czy są wypłacalni, zarządza należnościami - dba o to, by należności spływały na czas, prowadzi rejestr faktur i ewidencję księgową płatności, a także odzyskuje przeterminowane wierzytelności poprzez windykację „miękką” lub „twardą”.

 

 

Dzięki faktoringowi zyskasz:

  • poprawę płynność finansowej - środki za wystawione faktury otrzymasz do 24h
  • wzrost konkurencyjność poprzez wydłużone terminy płatności
  • brak zatorów płatniczych
  • dynamiczny rozwój sowiej firmy
  • zwiększenie obrotu środkami
  • mniejsze ryzyko nieregulowania należności przez kontrahentów
  • zaplecze monitorujące kontrahentów
  • zaplecze windykacyjne